AD - Albueleddsdysplasi

Albueleddsartrose (AA), også kalt albueleddsdysplasi (AD). Begge brukes som en samlebetegnelse på flere feilutviklinger som kan skje i leddbrusken i albueleddet hos blant annet hundedyr. AD er en feilutvikling i albueleddet hos hunder, mens AA er forkalkninger som oppstår som følge av slik feilutvikling. AA kan også komme av andre faktorer. AD vil etter hvert gi smerter og forkalkninger (artroser). Alvorligheten av symptomer avhenger også av graden av feilutvikling og miljøfaktorer.

AD er arvelig belastet, noe som spesielt utsetter tamhundraser for stor risiko om det avles på hunder som alt er diagnostisert med sykdommen.

Albueleddsdysplasi er en arvelig lidelse, som oppstår på grunn av feilutvikling av albueleddet. Albueleddet består i tillegg til leddbånd og leddkapsel av tre knokler: Overarmsknokkelen (Humerus), spolebenet (Radius) og albuebenet (Ulna).

Albueleddsdysplasi er en dårlig tilpassing (inkongruens) mellom de tre knokler, som utgjør leddet.

Feilutvikling av spesielt albuebenets leddflate bevirker, at denne er svakt ellipseformet.

Dette forverres av at spolebenets leddflate er endret i rundingen, således at overarmsknokkelen ikke passer inn i leddet. Noen snakker om en trappedannelse i leddet.

Feilutviklingen i albuen kan resultere i tre forskjellige utviklingslidelser:

-Brudd av Processus Coronoideus
-Osteochondrose i albueleddet
-Løsning av Processus Anconeus

Det kan ses halthet på et eller begge forben allerede fra 4-6 måneders alderen. Hvis begge forben er involvert trenger hunden ikke være halt. Det vil være smerte ved bøy og strekk av albuen. Hunden vil prøve å avlaste albuen ved å dreie den utover. Hunden vil helst ikke leke så mye mer og den vil helst ikke gå i trapp. Leddet kan eventuelt være hovent. Diagnosen stilles etter en klinisk undersøkelse av begge albueledd, da lidelsen ofte er på begge sider (bilateral). Heretter må hunden bedøves og ha tatt røntgen av begge albuer. Hvis det er tidlig i sykdomsforløpet er det ikke sikkert det er mulig å se noe på røntgenbildene. Hvis mistanken fremdeles er til stede vil veterinæren ta nye bilder etter 4-6 uker. I sjeldne tilfeller vil det være nødvendig med kikkertundersøkelse (artroskopi) av albuene for å stille korrekt diagnose.

Albueleddsdysplasien behandles i hver av de tre ovennevnte tilfeller ved en operasjon. Det er viktig å få stillet diagnosen så operasjonen kan foretas før det komme sekundær forandringer. Det vil som regel være for sent å operere når hunden er fylt 1 år. Det er derfor viktig at veterinæren sjekker for ømhet i albuene på risikorasene når de er 4-6 måneder gamle. Ved tidlig operasjon er det en forholdsvis god sjanse for at hunden kan fungere normalt etterpå.

Albueleddsdysplasi er i høy grad arvelig og noen raser er disponerte for sykdommen. For at begrense sykdommens utbredelse har noen raseklubber iverksatt ett program, hvor det kreves røntgenundersøkelse av albueleddene før de eventuelt kan godkjennes til bruk i avl.

Andre faktorer som miljø og fôring spiller også inn. Valpefôr med høyt calcium-innhold og for mye energi gir anledning til hurtig knokkelvekst, især hos de store raser. Feil fôring kan derfor være årsak til, at en arvelig disponert valp utvikler albueleddsdysplasi