Denne siden er under konstruksjon!

Informasjon om Tysk Spitz
Kleinspitz, Mittelspitz & Grosspitz

Standard - Rasebeskrivelse for Kleinspitz, Mittelspitz & Grosspitz
Mittelspitzen - Tidligere og nå - av Irmgard Fischer

Sykdom som finnes i rasen

PL - Patella Luksasjon Lars Lønaas : Hund, avl og helse
HD - Hofteleddsdysplasi Veterinær Astrid Indrebø
AA - Albueleddsartrose / AD - Albueleddsdysplasi
Ektopiske cilier & Distichiasis
PRA - Progressiv Retina Atrofi
Retina Dysplasi (RD) - Arvelig feilutvikling av Netthinnen
PPM - Persisterende Pupil Membran
Ektropion - Fejlagtig stilling af øjenlåget - Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling
Entropion - Fejlagtig stilling af øjenlåget - Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling
Epilepsi - Veterinær Kristin Carsten Glindø
Atopisk Dermatitt - Allergi


Avl & Genetikk

Nkk's etiske grunnregler for avl og oppdrett
Avl i små populasjoner - Artikkel av Genetiker Frode Lingaas (1993)
Pedigree Dogs - BBC dokumentar
Bamse - Utseende eller Helse?
Arvegang - PRA, RD, PSS & PL
Pelsfargegenetikk - Hanna Helgeland