Arvegang i forbindelse med
(PRA, RD, PPS & PL)

Enkel Recessiv nedarving - PRA & RD & PSS

Her er det snakk om ett enkelt gen, hunden må få det aktuelle genet fra både mor og far for at det skal slå ut.

Sykdommer i vår rase med antatt enkel recessiv nedarving er bla. PRA, RD & PSS

Her har du ett eksempel på 2 friske hunder som begge er bærere av PRA.

Før parring viste du bare at tispe og hannhund var friske, men siden en av valpene fikk PRA vet du nå at både tispe og hannhund er bærere. (Denne samme tabellen kan brukes for RD & PSS også.)

  PRA fri
PRA PRA/PRA fri/PRA
fri PRA/fri fri/fri

25 % av valpene får PRA,
50 % av valpene blir bærere av PRA
25 % av valpene blir FRI

Dersom man i ett kull får en valp med RD eller PRA bør Både mor, far og alle helsøsken tas ut av avl øyeblikkelig for å stoppe spredingen av den aktuelle sykdommen i rasen. Å forholde seg til RD er veldig enkelt dersom man lyser alle valper ved 8 ukers alder får man svar med en gang om valpene er friske. PRA derimot kan være ett mareritt. I motsetning til RD som valpene er født med, kan PRA dukke opp veldig sent i livet, man kan være uheldig og finne PRA på en 8 år gammel hund som allerede har mange avkom etter seg.

Polygen nedarving - Patella Luksasjon (PL)

I motsetning til enkel recessiv arvegang hvor det er snakk om ett enkelt gen, er det her snakk om flere gen. Hvor mange er som regel ukjent men det treng vi heller ikke vite for å forstå prinspippet. Å forstå polygen nedarving kan være nytting i flere sammenhenger, men denne gang snakker vi om Polygen arvegang i forbindelse med bla Patella Luksasjon (PL) (HD har også samme nedarving.) For å forklare lettest mulig hvordan polygen nedarving fungerer kan vi ta utgangspunkt i at det trengs 10 defekte gen for å utvikle Patella Luksasjon. Så selv om du parer 2 hunder som er fri for PL er det ingen garanti for at valpene blir frie. Dersom mor og far har 9 defekte gen hver vil begge være frie, men det er stor sannsynlighet for at nesten alle valpene i kullet vil utvikle Patella Luksasjon.

Pga dette er det veldig viktig å få sjekket alle avkommer for PL, ved å sjekke hvert avkom kan man fjerne hunder som bærer på mange defekte gen. Dersom du da har en hund som i 2 forskjellige kombinasjoner har gitt PL til sine valper, kan det være lurt å ta denne hunden ut av avl selv om den er fri for PL selv. Grunnen for dette er at selv om den er fri har den såpass mange defekte gen at den er med på å øke antall syke hunder i rasen. Sykdommer med polygen arvegang er veldig vanskelige å jobbe med da de defekte gena som regel finnes på de fleste hundene i mer eller mindre grad det er derfor nesten umulig og utrydde men om vi er nøye med å sjekke avkom og tar ut avlshundene som har gitt dette videre i flere kombinasjoner kan vi klare å holde antall syke hunder nede.