Forvert

Vi bruker ofte foravtaler på både valper og voksne hunder. Dette gjør vi av flere grunner.

Hvert kull som blir født i kennelen vår er unikt, vi gjør normalt ikke samme kombinasjon om igjen noe som betyr at vi gjerne vil beholde hvertfall en valp i hver kombinasjon (vanligvis en tispevalp). Vi ønsker heller og bruke 4 halvsøsken en gang hver i avl, i stede for at en av dem får 4 kull. Grunnen til dette er at jo mer forskjellige hunder som blir brukt i avl dess mer er vi med på å øke den genetiske varijasjonen, som igjen er med på å holde rasen frisk.

For oss sier det seg selv at det er uaktuelt å la alle disse valpene bo i kennelen, vi ønsker at hundene våre skal få ett fulverdig liv uavhengig om de er avlshunder eller ikke. Det sier seg også selv at dersom man eksempelvis har 20 hunder hjemme, har man ikke nok tid til å ta seg skikkelig av hver enkelt hund. Av denne grunn sverger vi til forverter, på den måten får hunden leve ett normalt familieliv, selv om den blir brukt i avl.

De fleste valper fra eget oppdrett som settes ut på for avtale, er tispevalper som selges til noe redusert pris mot at vi som oppdrettere får låne henne tilbake for ett valpekull (normalt mellom 20mnd og 4år.)

Voksne tisper som settes ut på for er som oftes rundt 2 årsaldreren og gjerne også importert. Disse tispene settes ofte ut gratis mot 3 valpekull, men også vanlig og selge disse rimelig mot 2 valpekull.

Hannhunder som settes ut på for enten det er snakk om voksne eller valper selges normalt til halv pris mot 4 parringer.

Om du ønsker en hund på for fra oss, så får du hunden rimeligere, til gjengjeld forplikter du deg til å stille hunden til rådighet for meg som oppdretter når jeg ønsker å ta den med på utstilling, eller når jeg skal bruke den i avl. Forvert forplikter seg til å holde hunden i fysisk god form og behandle den som sin egen. Forvert betaler også daglige utgifter som mat, dyrlege, utstyr, kurs mm. Alle utgifter som omhandler parringer er det oppdretter som tar seg av. Ønsker jeg som oppdretter å stille hunden blir dette også betalt av meg.

Avtale på Tispe: Forvert forplikter seg til å holde oppdretter informert om løpetider. Normalt vil jeg som oppdretter sette valper på tispen når den er mellom 2 og 6 år . Tispen vil da komme hjem til meg for parring, for deretter å reise hjem til forvert igjen. Der vil den bli til 2-3 uker før forventet fødsel. Da skal den tilbake til oppdretter, å blir der til valpene er ca 8 uker å klarer seg selv. Etter siste kull på tispen, vil eierskapet gå over til forvert.

Avtalen på hannhunder er at jeg som oppdretter har rett på et visst antall parringer før eierskapet går over til forvert.

For oss er det veldig viktig å ha en god dialog med våre forverter, samt ha muligheten til å følge de opp å bistå med hjelp om det trengs. Vi ønsker helst ikke at forvert skal bo mer enn 1 times kjøring unna. I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak , hvis forvert er villig til å stille hunden selv. Dersom det er en tispe som er ute på foravtale lenger enn 1 times kjøring fra meg må forvert være klar til å la tispen bli hos oppdretter fra parring til valpene leveres.

Kunne dette vært noe for deg send meg en mail, eller ring meg på 99305215 for en hyggelig prat :)