Progressiv Retina Atrofi (PRA)

Aarhus Dyrehospitals øjenafdeling

Øjets baggrund. N: Mørkt Tapet. L: Lysende Tapet. P: Synsnervens indmunding i nethinden, Papillen. A og V: Nethindens blodårer forgrener sig ud i nethinden. C: Centralt område i nethinden.

Normal nethinde hos Greyhound.

Sygdommen

* PRA, betyder et fremadskridende svind i nethinden Ved hvalpens fødsel og tidlige liv fungerer nethinden normalt, men begynder senere at svinde hen.
* Sygdommen optræder hos et stort antal racer, og alderen for sygdommens start er forskellig fra race til race og kan også variere indenfor den enkelte race.
* Sygdommen starter med "natteblindhed", hvor hunden ser dårligt i tusmørke og kan vægre sig ved at gå fra et oplyst rum til mørkere omgivelser, f.eks. ved aftenens luftetur. Gradvis tabes også synet om dagen, og hunden ender med at blive blind. Det varierer fra hund til hund, hvornår den bliver helt blind.
* I de mere fremskredne stadier ses hos nogle racer ofte cataract som en følgesygdom.  Denne form for grå stær må ikke forveksles med arvelig cataract, der også findes hos mange racer.

Behandling

Der findes ingen behandling, som kan forsinke, standse eller vende det fremadskridende tab af synet.

Diagnosen

* PRA hos en Miniature Puddel, 5 år, grå. Fremskreden PRA med øget lysrefleks fra nethindens lysende tapet. Blodårerne er tynde og mangler ude i periferien af nethinden. Synsnervens indmunding i nethinden (Papillen), er gråhvid. For at sikre en korrekt PRA diagnose, skal hunden undersøges af en dyrlæge, der er medlem af Den Danske Dyrlægeforenings panel.

Øjenlysninger

* De individuelle undersøgelser foregår på paneldyrlægens klinik, og tid til en undersøgelse bestilles telefonisk.
* De kollektive undersøgelser arrangeres af paneldyrlægerne, specialklubberne eller Dansk Kennel Klub og annonceres løbende i specialklubbernes medlemsblade, i DKK`s HUNDEN og på DKK`s hjemmeside.
* Ved undersøgelsen benyttes specielt udstyr, og hundens øjne dryppes forinden med et middel, der udvider pupillen.
* Undersøgelsen er smertefri og uden ubehag for hunden.

Årsagen

* Sygdommen er arvelig, d.v.s. at hvalpen har arvet sygdommen fra begge sine forældre.
* I alle racer, hvor arvegangen er klarlagt, er der tale om en simpel recessiv (vigende) arvegang.
* Derfor behøver ingen af forældrene selv at have nogen tegn på sygdommen, men kan give hvalpe med PRA.

Arvegang

* Hvis begge forældre har PRA vil alle hvalpe få sygdommen.
* Hvis begge forældre er bærere af PRA-genet, vil 25% af deres afkom få PRA i udbrud. 50% vil være bærere uden at udvikle PRA, og 25% vil hverken være bærere eller få PRA.

Derfor har man hunde som er:

* PRA tilfælde, der har fåetkonstateret sygdommen.
* Anlægsbærere, der kan give PRA til deres afkom, men ikke selv har eller får sygdommen.
* Hunde som ingen anlæg har for PRA.

Ved øjenundersøgelser kan man ikke skelne mellem de sidste 2 grupper af hunde. Problemet er kort og godt, at raske hunde kan bære sygdommen, uden at det på nogen måde kan ses - ikke før evt. 2 raske anlægsbærere får syge hvalpe, kan anlægget (genet) konstateres.

Hvordan får vi udryddet PRA ?

* Man kan forebygge udbredelsen af sygdommen ved at undersøge alle racens avlsdyr med et vist interval.
* Derfor har et stigende antal raceklubber indført obligatorisk øjenundersøgelse før avl.
* Ved påvisning af PRA er der indført avlsrestriktioner.
* Den Danske Dyrlægeforenings panel udsteder en attest, der for de fleste racer ikke må være over 12 måneder gammel på parringstidspunktet (Tibetansk Terrier 6 måneder).

En hund med PRA

* Hvis en hund får stillet diagnosen PRA udelukkes den fra avl.
* Det samme gælder dens forældre, da det er fra begge forældre, hvalpen har arvet sygdommen.
* Hvis hunden allerede har avlet hvalpe, når PRA konstateres, bør disse også udelukkes fra avl

Hvad med hundens kuldsøskende ?

* Disse er ikke omfattet af avlsrestriktioner, da de ikke med sikkerhed har anlægget (genet) for PRA.
* Forud for avl anbefales det at undersøge avlspartnerens afstamning grundigt, da det er meget vigtigt, at de hunde, hvor PRA-genet er kendt i afstamningen, ikke parres med hunde med samme problem.

Søg information og hjælp hos raceledelsen

* Øjenattesterne sendes til DKK's sundhedsudvalg og herfra videre til de enkelte raceklubber.
* Der indsamles til stadighed viden og data på hunde - ikke alene i Danmark - men over hele verden, fordi bekæmpelsen af PRA er et internationalt anliggende. Der udveksles derfor information om PRA mellem de enkelte lande, og DKK har en database med oplysninger om registrerede tilfælde af PRA her i landet.
* Alle har i dag adgang til disse oplysninger, og den enkelte raceklub kan vejlede opdrætteren for at undgå brug af kendte anlægsbærere i avlen.

Forskning

Der foregår på verdensplan et stort videnskabeligt arbejde for at kortlægge det gen, der er årsag til PRA. Genet er fundet hos nogle enkelte racer, og her kan diagnosen stilles ved en DNA test (det genetiske fingeraftryk). Herved kan man yderligere forhindre, at anlægsbærere, der ikke selv har symptomer på sygdommen, anvendes i avl.